Semalt,Sunucu Tepkisinin SEO'ya EtkisiniNasılAçıklıyor?

日光浴,可上網。 Bir網站在çeşitlicihazlardafarklızamanlardacevabınıbelirlerler中。 Bir網站sayfasınınyüklenmehızıo belirli網站sitelerininsıralamasınıetkiler。

Semalt'in , MüşteriBaşarıYöneticisi弗蘭克·阿巴格納勒(Frank Abagnale),法拉利·杜倫(drumkodlarının)aslındaSEO'nuziçinne anlamageldiğiniaçıklıyor。

Birkullanıcıbirbağlantıyıtıklattığında,sunucu birüstbilgidurumudöndürür,ardındantarayıcınıdginderiölöönölösölnölöölnölööölöölnölöööölöögölnıışıııı Birşeytersgitmedikçebusüre? Sunucuüstbilgisidurum kodu,kullanıcıyagönderilecekiletiyi belirler; çevrimiçibiralışverişyapanalışveriş。

br網站,網址為www.mywebsite.com。 Birisi bubağlantıyıtıklattığında,sunucu buyanıtıalırvetarayıcıdagörünenbir sunucubaşlığıve和HTML kodundanoluşanbiryanıtdöndürür。 Başlık,“ HTTP/1.1 200 OK”衛星廣播。 Webgeliştiricileri,buüstbilgidurumkodlarınıyorumlamakiçinsağlambir bilgiye sahip olurlar。她在seo potansiyeliüzerindebenzersiz bir etkiye sahiptir中的yanirt bir網站。

Iyi durumkodları

1。 “ 200 OK” kodu。 Bu bir網站上的duduudur。 Bu,網上說fasınınkullanıcınıntarayıcısındabaşarıylayüklendiğianlamınagelir。 Örneğin,www.mywebsite.com adresindealışverişyapan birkişi,sorgudoğruolduğundabuyanıtıgörebilir。柯達(Kod),阿拉瑪(arama)Motorları她的“我的愛”(舊),“kullanıcıların”(說)“fanızı”(布拉卡)。

2。 “ 301 HareketsizTaşınır” kodu。 Bu durum kodu,您的搜索結果。 Kullanıcıyıve aramamotorlarınıiçeriğinbulunduğu網站nizdeki URL'yeyönlendirecektir。 Bu,otoritesiniartıracağıgibi“ 200 OK”varsayımınıda verecektir。 SEO'nun verimliçalışmasıiçinbu stratejiyiuygulayın。

科隆杜倫·科德拉伊

1。 “ 302 Found” sunucuüstbilgisidurum kodu。 Bu,SEOçabalarıiçinçokzararlı。 Bu,kullanıcıyıyeniiçeriğeyönlendireceğianlamınagelir。 Trafikle ilgili olmayan bir網站在alçiı,yine de birsatınalmaişlemiyapacağındandolayısorundeğil網站上。安卡克(Bus Hat) Sonuçolarak,sayfasıralamadüzelmez。

2。 400düzeysunucuüstbilgisidurumu kodu。 Sunucuisteğiartıkmevcutdeğilsesankiiçeriğiyorumluyorsa,“ 404Bulunamadı” veya“ 410 Gone” kodugörüntüleyebilir。 BuyanıtözellikleSEO'nuziçinkötüdür。阿拉姆·摩托羅(Arama motoru),希拉比爾·法伊達bulamayacaklarını·比利爾(kullanıcılarınbu LINKi)。

3。 404 Veya 410hataları。 Bubağlantıotoritesini bozar ve eksik網站içeriğinizindeindexksifikasyonşansınıarttırır。 Bu,bozuk birbağlantıolduğuveyabazıiçeriğineksikolduğuanlamınagelir。 SEOüzerindeenbüyüketkiye sahiptir。

Herhangi biçevrimiçiişletmede,arama motoru optimizasyonu,sabit birçevrimiçimevcudiyet ve iyisıralamaiçinönemlidir。 Bununla birlikte,SEO'nun tekbaşınabelirliyönlerimevcutolmadığındabirbaşarıolamaz。 Örneğin,sunucununyanıtıbu SEOçabalarıüzerindeönemlibir etkiye sahiptir。 Yukarıdagörüldüğügibi,杜倫杜鵑花(durrumkodlarınınfarklıtürlerisunucuüzerindeçeşitliyönlerin) Farklıyanıtların,SEO stratejilerinizüzerindefarklıbir etkisivardır。 Yukarıdakiipuçlarınıizleyerekbarındırmapaketinizdeki,özelliklesunucundakibazıhatalarıkontrol edebilir,düzeltebilirve muhtemelendüzeltebilirsiniz。 Buişlem,sitenizin aramamotorlarıüzerindekiyetkisiniyalnızcageriyüklemeklekalmaz,aynızamandamüşterilerinizinakışınıkorur。

send email